Apraksts

Lai prasmīgi analizētu un interpretētu literāro darbu, bez literatūras teorijas terminu izpratnes neiztikt. Nelielais krājums „Literatūras teorijas pamatjautājumi” palīdz atrast noderīgas atbildes. Izdevumā sniegts kodolīgs dažādu literatūras terminu skaidrojums un īsa informācija, kā interpretēt un analizēt literāro tekstu. Krājuma beigās atrodams skaidroto terminu alfabētiskais rādītājs, tas ir krietns palīgs atbilžu meklētājam.
Noderēs gan ikdienā, gan literatūras stundā, gan eksāmenā!

Iesaki draugiem