Apraksts

Lūkas evaņģēlija pēdējā nodaļa stāsta par diviem cilvēkiem, kas no Jeruzalemes dodas uz kādu mazu pilsētiņu Emavu. Viņi ir smagu, šķiet, neatrisināmu problēmu nomākti, jo dzīvē ir vairāk nesaprotamā nekā saprotamā. Ceļš nav pārāk garš, bet tajā notiek dažādas interesantas lietas. Ceļiniekiem pievienojas kāds svešinieks, kam viņi uztic savus vissvarīgākos jautājumus, un, izrādās, ka viņš var palīdzēt daudz ko saprast. Tikai vēlāk viņi atskārst, kas bijis noslēpumainais ceļabiedrs.
Mēs visi atrodamies ceļā. Tik bieži arī daudz ko nesapratuši, vīlušies, cerības zaudējuši. Taču allaž tepat ir vēl kāds cits ceļabiedrs, protams, – līdz zināmam brīdim – svešs un nepazīstams. Tas ir ceļabiedrs, ar kuru varam sarunāties, un piepeši piedzīvojam, ka mūsu dzīve, sastopot viņu, mainās.
Šī grāmata ir divu cilvēku piedzīvotais viņu Emavas ceļā – ejot ikdienas gaitās, sarunājoties par saprasto un nesaprasto savā starpā un ar kādu trešo ceļabiedru. Ceļā dzirdētais un saprastais nav izsakāms citādāk kā vienīgi pasakās.
Izdevums tulkots no latviešu valodas “365 pasakas katrai gada dienai. Ceļš uz Emavu”.

Iesaki draugiem