Apraksts

"Filosofijas vēsture nekad neapstājas, bet pastāv kā mūžīgs dialogs starp laikmetiem, tautām un personībām. Tieši tāpēc tā ir saistoša un nekad nenoveco," atzīst grāmatas autori.
Uzskatot, ka filosofijas vēsturi un mūsdienu problēmas var interpretēt dažādi, autori par galvenajiem mezglpunktiem filosofijas izpratnē izvirza kultūru un cilvēku. Šie mezglpunkti ir pamats, uz kura balstās grāmatas trīs tematiskie bloki: Ievads filosofijā (Kas ir filosofija?), Filosofijas vēsture un Filosofijas problēmas. Mūsdienu filosofijas problēmu apskatā dominē cilvēka tēma – cilvēka būtība, eksistence, izziņa, cilvēks valodā, vēsturē, komunikācijā, ideoloģijas un varas izpausme cilvēka dzīvē. Dažādu pasaules un laikmetu domātāju atziņu daudzveidību veiksmīgi atklāj gan autoru teksts ar rezumējumiem, gan arī daudzie grāmatā ietvertie filosofijas klasiķu darbu citāti. Latvijas profesionālo filosofu uzskatiem autori pievēršas tikai tādā mērā, kādā tie iekļaujas pasaules filosofiskās domas procesā.
Izdevumu var izmantot kā mācību grāmatu vidusskolās. Grāmata noderēs arī studentiem, apgūstot filosofiju, un ikvienam, kas vēlas iemācīties domāt filosofiski, iepazīstot pasaules filosofiskās domas augstākās virsotnes.

Iesaki draugiem