Apraksts

Vārdnīca domāta vispārizglītojošām skolām. Tā sakārtota divās daļās.
Pirmajā daļā ietverta latīņu valodas vispārējā leksika. Tajā ievietots ap 5000 pamatvārdu, katram vārdam norādīts vārdu šķiras apzīmējums.
Otrajā daļā skaidroti ap 3000 latīņu un grieķu valodas cilmes īpašvārdu. Tie galvenokārt ir vēsturisko un ģeogrāfisko vietu nosaukumi, kā arī mitoloģijas varoņu, zinātnieku, dzejnieku un citu ievērojamu personu vārdi.

Iesaki draugiem