Apraksts

„Ķīmija pamatskolai” ir veidota saskaņā ar pamatizglītības standartu ķīmijā. Brošūrā ir trīs daļas – vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija un organiskā ķīmija. Grāmatiņā apkopotas svarīgākās definīcijas, formulas, ķīmisko savienojumu iedalījums un īpašības, ķīmisko reakciju piemēri u.c.

Iesaki draugiem