Apraksts

Autores praktiskā pieredze etiķetē veidojusies valstīs, kurās viņa ir dzīvojusi, – Latvijā, Austrijā, Vācijā un Beļģijā. Teorētiskās zināšanas viņa ir centusies papildināt, sekojot jaunākajām publikācijām vācu, angļu un latviešu valodā.
Šajā izdevumā autore centusies apkopot tos etiķetes noteikumus, kas ir akceptēti starptautiskajā lietišķajā saskarsmē Eiropā. Taču neviena grāmata par etiķeti nav nepārkāpjamu likumu krājums, tādēļ ikvienam ir tiesības izvērtēt, kuri noteikumi ir noteikti pieņemami, kuri savukārt uztverami kā padomi un ieteikumi.
Šī grāmata domāta cilvēkiem, kuri pamatzināšanas uzvedības kultūrā jau ir apguvuši, taču vēlas tās precizēt, sakārtot, kā arī papildināt ar aktuālu informāciju. Izdevums varētu būt noderīgs visiem, kam ikdienu nākas pavadīt lietišķā vidē – gan strādājot, gan atpūšoties.
Grāmatā “Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze” šķirkļi ir sakārtoti alfabētiskā secībā. Pie šķirkļiem atrodamas norādes, kur meklēt papildu informāciju par attiecīgo tēmu. Ieteicamajā literatūrā pie šķirkļiem ietvertas tikai Latvijā izdotās grāmatas; plašāks literatūras saraksts atrodams grāmatas beigās. Grāmatā atrodams arī pielikums ar CV, CV pavadvēstuļu, rekomendāciju, iesniegumu, ielūgumu u.c. paraugiem.

Publikācijas

Iesaki draugiem