Apraksts

Sintijas Buhanovskas izstrādātais materiāls “Easy-Peasy English” (tulkojumā “easy-peasy” nozīmē “ļoti viegli”) ir novatorisks, viegli uztverams angļu valodas palīglīdzeklis, kuru var izmantot gan skolēni un studenti, gan skolotāji kā uzskates līdzekli klasē, gan ikviens cits interesents, kas vēlas pilnveidot angļu valodas zināšanas.
Grāmatā ir iekļautas 32 galvenās tēmas. Lielākā daļa tēmu attiecas uz angļu valodas gramatiku: artikuli, lietvārdu daudzskaitļa veidošana, īpašības vārdi, darbības vārdi, jautājuma teikumu veidošana u.c., tāpēc palīglīdzekli var izmantot gan skolēni, kuri tikko sāk apgūt valodu, gan vidusskolēni, kuri vēlas atkārtot jau zināmo pirms eksāmeniem. Katras tēmas likums ir izdalīts atsevišķā krāsā, kas palīdz uztvert un iegaumēt, kā arī saskatīt kopsakarības tēmas ietvaros.
Grāmatā iekļautas arī noderīgas tēmas rakstīšanas un sarunvalodas prasmju uzlabošanai, piemēram, par pieturzīmju lietošanu, saīsinājumiem, esejās izmantojamiem vārdiem precīzai domas izteikšanai, kas palīdzēs studentiem strukturēt rakstu darbus.

Iesaki draugiem