Apraksts

„Time to Talk 3” ir mācību līdzeklis angļu sarunvalodas prasmju un iemaņu pilnveidošanai, kā arī sarunvalodas vārdu krājuma paplašināšanai, nostiprināšanai un aktivizēšanai.
Trešajā grāmatā ietvertas šādas tēmas: Shopping, Free time. Hobbies, Going to the theatre/cinema.
Mācību līdzeklis domāts vidusskolēniem, gatavojoties centralizētajam angļu valodas eksāmenam un pārējiem interesentiem, kas vēlas papildināt savas angļu valodas zināšanas.

Iesaki draugiem