Apraksts

Mācību līdzeklis loģiski turpina mācību priekšmeta satura izklāstu saskaņā ar Sociālo zinību pamatizglītības standarta noteikto priekšmeta obligāto saturu.
Jaunajā mācību līdzeklī (tāpat kā iepriekšējos) autore piedāvā skolēniem katru tēmu apgūt darbībā. Šajā izdevumā ir aplūkotas dažādas tēmas, piemēram, „Mana nākotne”, kurā skolēni veiks dažādus pētījumus par profesijām, aptaujās vecākus, mācīsies rakstīt CV un motivācijas vēstuli; „Interneta otrā pusē”, kurā doti padomi, kā internetā atpazīt cilvēku ar ļauniem nodomiem, runāts par drošības noteikumiem u. c. Sociālo zinību darba burtnīcā ir daudz ierosmju diskusijām, pētījumiem un projektiem. Strādājot ar šo mācību līdzekli, skolēni runā par savām tiesībām un pienākumiem, meklē sev piemērotāko mācību veidu, vērtē savu un klases biedru veikumu.
Izdevums tulkots no latviešu valodas.

Iesaki draugiem