Apraksts

Mācību grāmatā vielas izklāsts sadalīts 90 stundās – visa mācību gada garumā atbilstoši Valsts Pamatizglītības standartam. Grāmatas iekārtojums ir tāds pats kā 7. un 8. klases mācību grāmatās. Jaunās vielas izskaidrojumā vienmēr ir īss teorijas izklāsts un tā izpratnei nepieciešamo jēdzienu atkārtojums. Tāpat katrā stundā doti 7-10 uzdevumi darbam klasē un 3-5 uzdevumi (ar atbildēm grāmatas beigās) – mājas darbam.
Lai skolēni varētu sekmīgi sagatavoties valsts noteiktajam pārbaudes darbam – eksāmenam mācību gada beigās, visa pēdējā (9.) nodaļa veltīta 7., 8. un 9. klases algebras kursa atkārtošanai. Tādejādi grāmata veidota tā, lai pilnībā nodrošinātu mācību darbu gan stundām, gan risinot mājas darbus, gan strādājot patstāvīgi. Tomēr, ievērojot reāli iespējamās atšķirības gan mācību stundu skaitā, gan skolēnu zināšanu līmenī, strādājot ar šo grāmatu, skolotājs var darbu variēt.

Iesaki draugiem