Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Prozas rakstnieks Ēriks Kūlis ir kurzemnieks un Kurzemes kolorīta caurausta ir arī šī viņa nenopietni nopietnā grāmata.
Pa kurzemnieku vīzei – pamatīgi un uz mūžiem – dulburīgais puisietis Rakstiņu Edis mīl savu Ķērstu, kurai mati deg rudens kļavlapu ugunīm, pa kurzemnieku vīzei – no visas savas mūža grūtumus pieredzējušās sirds – Rumuļu Rūdis aprūpē stārķu ligzdu un klusībā sapņo par medmāsu Ernu.
Tā īsti nevedas ne vienam, ne otram: Edis aplauž spārnus, neprazdams noturēties vienmērīgā dziļas mīlestības plūdumā, bet Rūdis lētticības dēļ zaudē šķietami visu – gan mājas, gan savus gluži vai ģimenes locekļus svēteļus.
Un tomēr – izlasījuši mēs paliekam pārliecībā, ka ne jau par velti Eda un Ķērstas mīlestību turpinās viņu dēliņš mazais Edis un ne jau velti Erna redzēta rītausmā iznākam pa Rūda klētsdurvīm…

Iesaki draugiem