Apraksts

Jura Bojāra "Starptautiskās privāttiesības I" ir autora tāda paša nosaukuma 1998. gada grāmatas pārstrādāts un ievērojami papildināts izdevums. Grāmata paredzēta pieredzējušiem zinātniekiem, praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem un starptautiskās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem.
Izdevuma "Starptautiskās privāttiesības" I daļā ietverta nodaļa "Starptautisko privāttiesību definīcija, vēsture un objekts" un "Valstis un starptautiskās organizācijas" un nodaļas "Juridiskās personas - uzņēmējdarbības organizācijas" četras apakšnodaļas, kurās aplūkoti jautājumi par korporācijām, dažādiem uzņēmējdarbības veidiem, starptautiskajām investīcijām, kā arī analizēti pretmonopolu un konkurences noteikumi.
Jautājumi, kas saistīti ar pārrobežu maksātnespēju, tiks iztirzāti izdevuma II daļā, turpat arī - nodaļa "Juridisko personu statuss".

Iesaki draugiem