Apraksts

Meditācija, kas ir sastopama gandrīz visās reliģijās, ir viens no nozīmīgākajiem cilvēcei dāvātajiem instrumentiem sevis iepazīšanas ceļā. Meditācija ne tikai veicina cilvēces garīgo attīstību, palīdzot atgūt mieru, mērķtiecību un viengabalainību, bet arī dziedina cilvēka dvēseli un ķermeni.
Teologs Juris Rubenis apskata kristietības mistisko tradīciju dialogā ar citām garīgajām tradīcijām. Autors dalās pārdomās un pieredzē par tā saucamo mantras (jeb formulas) meditāciju.
Grāmatas pirmajā daļā lasītājs tiek saistoši iepazīstināts ne tikai ar īsu meditācijas vēsturi, bet arī ar meditāciju kā dvēseles mistisko ceļu. Savukārt otrajā grāmatas daļā varam izlasīt pavisam konkrētus, praktiskus padomus katram, kas vēlētos uzsākt meditācijas praksi.

Iesaki draugiem