Apraksts

Krājumā iekļauti kontroldarbi, testi un uzdevumi paškontrolei ar slēptajām atbildēm, kas sastādīti atbilstoši matemātikas vielas sadalījumam mācību grāmatā „Matemātika 4. klasei” (J. Mencis (sen.) un J. Mencis (jun.))

Iesaki draugiem