Apraksts

Grāmatā aplūkotas līdz šim Latvijā mazāk pētītas tēmas: pedagoģijas vēstures pētniecības metodoloģija, izglītība padomju periodā, skolotāja tēla vēsture, bērnības vēsture u. c. Izdevumā veikta mūsdienīga pedagoģijas fenomenu analīze un interpretācija, balstoties uz autores vairāku gadu garumā veiktajiem pētījumiem, arhīva dokumentiem, jaunākajām Latvijas un ārzemju autoru publikācijām, interneta materiāliem, kā arī atziņām, kas iegūtas zinātniskajās konferencēs Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Brazīlijā, Beļģijā, Šveicē. Grāmata būs noderīga pedagoģijas programmu studentiem, augstskolu mācībspēkiem un skolotājiem.

Iesaki draugiem