Apraksts

Grāmatā, kuras pamatā ir LMA studentiem nolasītās lekcijas, stāstīts par daļu no populārākajām 20.gadsimta personības teorijām. Tajā aplūkoti pieci psihoanalīzes novirzieni — klasiskā psihoanalīze Z. Freids), analītiskā psiholoģija (K. G. Jungs), individuālā psiholoģija (A. Ādlers), neofreidisms (E. Fromms) un Ego psiholoģija (E.Eriksons), kā arī transaktīvā analīze (E.Berns) un humānistiskā psiholoģija (K. Rodžers, A. Maslovs). Interesanti ir autora aprakstītie E. Eriksona psihovēsturiskie pētījumi par atsevišķām personībām (M. Luteru, M. Gorkiju, Ā. Hitleru un M.Gandiju) un to lomu vēsturē.

Iesaki draugiem