Apraksts

Grāmatā ir runāts gan par tādiem tematiem kā temperaments un tā tipi, Maslova vajadzību hierarhija, gan par jautājumiem, kuri parasti tiek pieminēti tikai garāmejot – stereotipi un aizspriedumi, agresija un tās cēloņi, draudzība un mīlestība – no psiholoģisko pētījumu viedokļa. Autors ir centies arī pievērsties jaunākajiem pētījumiem savstarpējo attiecību sfērā, arī tiem, kuri pēdējos gados ir veikti Latvijā.
Tā ir adresēta skolotājiem un skolēniem, ārstiem un medmāsām, sociālās aprūpes darbiniekiem, vadītājiem, juristiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem.

Iesaki draugiem