Apraksts

Brošūrā „Ābecīte pirms skolas. Padomi vecākiem un pedagogiem” ir ieteikts, kā strādāt ar „Ābecīti pirms skolas”, kā veicami tajā dotie uzdevumi un kas jāzina pieaugušajam, pirms viņš sāk mācīšanos kopā ar bērnu.

Iesaki draugiem