Apraksts

Šajā mācību līdzeklī iekļauti pārbaudes darbu paraugi vairākos variantos, bet atsevišķā ieliktnī – to atrisinājumi. Izdevuma ievadā sniegti padomi, kā veiksmīgi organizēt mācību procesu – kā gatavoties mācību stundām un pārbaudes darbiem, kā veikt mājas darbus. Katra temata noslēgumā sadaļā “Tas tev būtu jāzina” apkopotas vērtīgas norādes par apgūstamajiem jēdzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Iesaki draugiem