Apraksts

Veidojot komplektizdevumu «День за днём», par pamatu izmantots iepriekš izdotais šo pašu autoru krievu valodas mācību līdzekļu komplekts 3. klasei «Доброе дерево», kuru savā darbā vairāku gadu garumā sekmīgi izmanto daudzu mazākumtautību skolu skolotāji.
Pedagogi un skolēni atsaucīgi uzņēma komplektizdevumu «День за днём» 1. un 2. klasei. Izdevēju un skolotāju tikšanās reizēs saņemti pozitīvi atzinumi par mācību grāmatu papildināšanu ar rubrikām, kas veicina skolēnu patstāvīgo pētniecisko darbu, ar tekstiem lasīšanai un pašpārbaudes uzdevumiem par gramatikas vielas apguvi, tāpēc šīm tēmām ierādīta nozīmīga vieta arī 3. klases mācību grāmatā.
Ir ieviesta rubrika dažādu gramatikas tēmu atkārtošanas vingrinājumiem. Šīs rubrikas mērķis – veicināt to zināšanu atkārtošanu, sistematizēšanu un nostiprināšanu, kuras skolēni ir apguvuši 1.–3. klasē.

Iesaki draugiem