Apraksts

Dabaszinību komplektā “Познаём окружающий мир. Природоведение. 3 класс” mācību priekšmeta standartā noteikto tematu izklāsts mijas ar daudzveidīgiem saistošiem uzdevumiem, kuri skolēnus mudina veikt praktisku darbību, iejūtoties pētnieka lomā, attīsta radošās spējas, piedāvā pārbaudīt savas zināšanas un nostiprina sadarbības prasmes.
Mācību darbu paredzēts balstīt gan kopējos, gan patstāvīgos novērojumos, eksperimentos un vienkāršos laboratorijas darbos. Par īstu pētījumu lauku kļūst skolas pagalms un tuvākā apkaime.
Zināšanu apguves laikā bērniem tiek veidota izpratne un saudzīga attieksme pret apkārtējo dzīvo un nedzīvo dabu, vienam pret otru, kā arī pret savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību. Pakāpeniski tiek mācīts, kā rīkoties ar papildu uzziņas avotiem. Mācību grāmatā ir ievietota neliela skaidrojošā vārdnīca.
Komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un metodiskais līdzeklis skolotājiem.

Iesaki draugiem