Apraksts

Mācību grāmatā ir piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kuri skolēnus mudina veikt praktisku darbību, iejūtoties pētnieka lomā.
Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, pētījumu burtnīca, metodisks līdzeklis skolotājam.

Iesaki draugiem