Apraksts

Mēs dzīvojam vidē, kas strauji mainās un attīstās. Mainās un pārveidojas arī izglītības saturs. Būtiskas izmaiņas 2005./2006. mācību gadā sagaidāmas dabaszinību jomā. Vienas dabaszinību stundas vietā būs divas mācību stundas. Mācību darbu paredzēts balstīt gan uz kopējiem, gan patstāvīgiem novērojumiem, eksperimentiem un vienkāršiem laboratorijas darbiem. Par īstu pētījumu lauku kļūst skolas pagalms un tuvākā apkārtne. Dabaszinību mācību procesā ir jāapgūst noteikts zināšanu minimums, kas nepieciešams ikdienas dzīvē. Lai varētu pildīt jaunā standarta prasības, ir nepieciešams jauns mācību līdzekļu komplekts.
Tajā standartā noteikto tematu izklāsts mijas ar daudzveidīgiem saistošiem uzdevumiem, kuri skolēnus: mudina veikt praktisku darbību, iejūtoties pētnieka lomā; attīsta radošās spējas; piedāvā pārbaudīt savas zināšanas; nostiprina sadarbības prasmes.
Jaunajā mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, pētījumu burtnīca, metodisks līdzeklis skolotājam.

Iesaki draugiem