Apraksts

Špikerī īsi un pārskatāmi jautājumu un atbilžu formā izklāstīti mācību vielas pamatjautājumi, kas jāapgūst dabaszinību 1.–6. klasē.
Špikeris skolēnam palīdzēs atkārtot jau apgūto mācību vielas tematu; sekmīgi sagatavoties pārbaudes darbiem; veiksmīgi piedalīties konkursos, olimpiādēs un citos līdzīgos pasākumos; uzzināt, par ko vajadzēs mācīties, piemēram, nākamajā mācību gadā, kā arī saprast ikdienas sadzīvē lietotus vārdus un jēdzienus.

Iesaki draugiem