Apraksts

Burtnīca ir paredzēta darbam ar J. Menča, V. Sūniņas, G. Muzikantes komplektu „Matemātika 3. klasei”.
Mācību komplektā ietilpst mācību grāmata, divas darba burtnīcas un metodiskais līdzeklis.

Iesaki draugiem