Apraksts

Izcilais domātājs un mistiķis, benediktiešu mūks Džons Meins (1926–1982) – viena no lielākajām mūsu laikmeta zīmēm kristietībā – mudina no jauna atklāt (aizmirsto? Pazaudēto? Nenovērtēto?) garīgās dzīves dziļuma dimensiju. Viņa dzīve un darbi atgādina, ka kristietība nav ideoloģija, morāles mācība vai pareizi sistematizētu spriedumu kopums par Dievu. Nē, tas ir aizraujošs un noslēpumains dvēseles ceļš pie Visaugstākā. Tās ir dinamiskas attiecības. Tā ir sastapšanās ar dzīvu realitāti, kas maina mūsu dzīvi. Tas ir ceļš no trokšņa, nemiera, sašķeltības un sekluma uz klusumu, mieru, viengabalainību un dziļumu.
Grāmata „Vārds klusumā” pieder pie mūsdienu kristīgās kontemplatīvās literatūras klasikas. Nu šī grāmata var uzrunāt arī latviešu lasītāju. Tajā mūsdienīgi, skaidri, teoloģiski argumentēti, kā arī balstoties uz personisko pieredzi, izklāstīts svarīgākais par kontemplatīvo (jeb kluso) meditāciju.
Dž. Meins ir paudis pārliecību par kristietības un citu reliģisku tradīciju dialoga nepieciešamību, tomēr vienlaikus viņa darbā saskatāma pārliecināta, Kristū sakņota personība.
Nenoliedzami, Dž. Meins ir viens no mūsdienu kristietības lielajiem Skolotājiem, kura balsī ir vērts ieklausīties ne tikai meklētājiem, bet arī skeptiķiem.
Juris Rubenis

Iesaki draugiem