Apraksts

Šajā grāmatā apkopotie materiāli aptver ne tikai lasīt mācīšanas pamatus.
Skaistās ilustrācijas paredzētas elementāro priekšstatu radīšanai par tiem jēdzieniem, kas nepieciešami pirmsskolēna veiksmīgai sagatavošanai mācībām skolā.
Pārlapojot jauno grāmatu, vispirms centieties noskaidrot bērna izpratni par īsajās norādēs īpaši izceltajiem jēdzieniem, ieklausieties viņa valodā un novērtējiet sava pirmsskolēna priekšzināšanas. Droši vien daudzus burtus jūsu bērns jau pazīst. Tomēr, lai atvieglotu burtu salasīšanu vārdos, kopējās nodarbībās ieteicams ievērot autoru piedāvāto secību.
Grāmata ir veidota līdzīgi darba burtnīcai, tāpēc sākumā zem zīmējumiem redzamajos vārdos ir vairāk tukšo lodziņu – tur redzami tikai līdz šim apgūtie burtiņi.
Atcerēsimies: ja ar burtiem apzīmētās skaņas tiks nosauktas skaidri un pareizi, bērnam būs vieglāk iemācīties lasīt un vēlāk skolā – arī rakstīt.

Publikācijas

Iesaki draugiem