Apraksts

Krājumā apkopotas izcilās latviešu rakstnieces, kultūrfilozofes Zentas Mauriņas esejas par latviešu rakstniekiem (K. Skalbi, J. Jaunsudrabiņu, F. Bārdu) un pasaules rakstniekiem (M. Montēņu, Danti, J. V.Gēti, H. Ibsenu).
Sarunā ar lasītāju rakstniece uzņemas literatūras tulka lomu, rosinot lasītāju ielūkoties dažādu tautu un kultūru saknēs. Esejās rakstniece apliecina dzīves skaistumu un augstus ētiskos ideālus, atklāj latviešu un pasaules dižgaru dzīves un mākslas interpretācijas.

Iesaki draugiem