Apraksts

Mācību grāmatas Z Kleinšmite, G. Treimane. Tehniskā grafika vidusskolai. Ievads tehniskajā grafikā paredzēta 10.klases skolēniem. Tā izstrādāta atbilstoši Vispārējās izglītības likumam un Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartam “Tehniskā grafika”. Grāmata detalizēti iepazīstina skolēnus ar grafikas vēsturi Latvijā un citur pasaulē, ļauj izsekot aizraujošajam ceļam no pirmajiem cilvēku zīmējumiem līdz datorgrafikas tehnoloģijām, kā arī sniedz plašas zināšanas par grafikas tehniskajām un estētiskajām iespējām. Izmantojot šo mācību grāmatu, skolēni apgūst grafisko valodu, kas ir visvecākā, ērtākā, saprotamākā un uzskatāmākā forma, ko cilvēki izmantojuši savstarpējai saziņai.

Iesaki draugiem