Apraksts

Grāmatā iekļauti tie jautājumi, kuri aplūkoti pamatskolas bioloģijas stundās: augu, dzīvnieku, sēņu, baktēriju un cilvēka uzbūve un dzīvības norises, kā arī svarīgākie ekoloģijas un dabas aizsardzības jautājumi.
Tajā var atrast bioloģiskos terminus, kuri ikdienā var būt aizmirsušies, piemēram, noskaidrot, kā sauc kādu konkrētu lapas vai stumbra veidu.
Shēmas un tabulas noderēs, gatavojoties dabaszinību ieskaitei 9. klases nobeigumā. Grāmatu var izmantot arī vidusskolēni, lai raksturotu dažādus organismus, veidotu augu un dzīvnieku noteicējus, lai atkārtotu pamatskolā apgūto vielu, kā arī, gatavojoties vidusskolas bioloģijas eksāmenam, dažādiem konkursiem un bioloģijas olimpiādei.

Iesaki draugiem