Apraksts

Latīņu vārdi un teicieni, kas pārtapuši par jurisprudences, politikas, filozofijas, medicīnas u.c. zinātņu nozaru terminiem.
Asprātīgi un trāpīgi izteicieni, kuri atklāj senā pagātnē dzīvojušu cilvēku dzīves uztveri un savstarpējās attiecības un nezaudē savu aktualitāti arī mūsdienās.
Grāmatas beigās ir latviešu tulkojumu alfabētiskais rādītājs.

Iesaki draugiem