Apraksts

Romas varenība un arī sabrukums ir saistījis daudzas zinātnieku paaudzes visā pasaulē. Izdevumā vispusīgi aplūkoti dažādi Senās Romas kultūras aspekti – Romas tiesības, reliģija, zinātne un tehnika, literatūra, tēlotājmāksla, filozofija, morāle, atsevišķā nodaļā stāstīts par Romas ikdienu.
Grāmata paredzēta studentiem, pedagogiem, skolēniem, kultūras darbiniekiem. Tā noderēs ikvienam, kuru interesē pasaules kultūras vēstures problemātika, jo īpaši Eiropas kultūras tradīciju padziļināta izpratne.

Iesaki draugiem