Apraksts

Franču valodas rokasgrāmata ir pārskatāms un noderīgs mācību palīglīdzeklis ikvienam, kurš apgūst franču valodu. Tajā atradīsiet franču valodas izrunas un rakstības pamatprincipus, kā arī nepieciešamāko informāciju par vārdšķirām. Visi galvenie jēdzieni doti latviešu un franču valodā. Grāmatā tabulu veidā sniegti darbības vārdu locīšanas paraugi, kā arī pārskats par darbības vārdu izteiksmēm un laikiem.

Iesaki draugiem