Apraksts

Komplekts „Sociālās zinības 5. klasei” ir izstrādāts, ievērojot pamatizglītības standartu sociālajās zinībās 1.–9. klasei. Mācību līdzekļos aplūkoti ētiskās, pilsoniskās, ekonomiskās, veselības un vides izglītības jautājumi. Atsevišķas tēmas ir paredzēts izvērst kā vairāku stundu projektu.
Mācību komplektā „Sociālās zinības 5. klasei” ir 2 darba burtnīcas skolēniem un rokasgrāmata skolotājiem.

Iesaki draugiem