Apraksts

Grāmata vienkāršā un saprotamā valodā vēsta par svarīgākajiem Bībeles notikumiem. Daudzās ilustrācijas palīdzēs tuvāk iepazīt Vecās un jaunās Derības nozīmīgākos stāstus – par pasaules radīšanu, ūdensplūdiem un Noa šķirstu, par Jāzepu, Mozu un ķēniņu Salamanu, par Jēzus Kristus dzīvi un mācību.

Iesaki draugiem