Apraksts

Sērijā „Lekciju kurss” izdots pazīstamā filosofa un kultūrvēsturnieka Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes profesora Andra Rubeņa darbs „Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika”, kas noslēdz lekciju ciklu ētikas un viduslaiku filosofijas vēsturē.
Raksturojot viduslaiku izglītības sistēmu un audzināšanu, autors piedāvā lasītājam interesantu materiālu par viduslaiku skolu un universitāšu vēsturi, kā arī izklāsta tālaika domātāju pedagoģiskās atziņas. Galvenā uzmanība pievērsta Akvīnas Toma (ap 1225–1274) personībai un viņa mācībai, raksturots arī Pjēra Abelāra, Meistara Ekharta un citu 11.–13. gs. domātāju intelektuālais mantojums.
A. Rubeņa cikls visupirms adresēts studentiem un pedagogiem, bet tas varētu ieinteresēt visus, kuri vēlas gūt atziņa kristīgās izglītības vēsturē un viduslaiku autoru darbos.

Iesaki draugiem