Apraksts

Lasīšana, brīvdienu izbraukums, kopīga pastaiga parkā, mežā, pļavā, rotaļas piemājas zālienā vai dārzā ir lieliska iespēja, kā saistoši pavadīt laiku kopā ar bērnu. Ikviena tikšanās ar dabu var būt lielisks piedzīvojums, ja vien uzmanīgi vēro un ieklausās. To visu piedāvā krāsaino burtnīcu sērija „Latvijas dabas pētnieks”.
Darbojoties ar burtnīcu „Koki”, bērni iepazīst dažādus kokus un uzzina, kā tos atšķirt. Bērniem ir iespēja pārbaudīt savus spēkus, veicot visdažādākos uzdevumus: minot mīklas, meklējot pareizos vārdus vai burtus, zīmējot, līmējot, vērojot. Uzdevumi attīsta gan viņu sajūtas (jāskatās, jāklausās, jāsaož), gan dažādas prasmes (jāzīmē, jāatceras, jāatrod). Burtnīcā ir arī uzlīmes un plakāts, kurā tās jāielīmē. Plakātu var izņemt no burtnīcas un piestiprināt pie sienas.
Zināšanas, kas iegūtas, lasot burtnīcu, rosinās bērnus turpināt iepazīt kokus. Lai jums kopā ar bērniem izdodas atklāt neparasto parastajā un attīstīt viņu dabisko interesi par apkārtni!

Iesaki draugiem