Apraksts

Izdevumā jautājumu un atbilžu formā īsi izklāstīta tā mācību viela par cilvēka anatomiju, fizioloģiju un higiēnu, kas pamatskolas bioloģijas kursā (parasti 9. klasē) skolēniem ir pati svarīgākā un nepieciešamākā.
Grāmatiņa paredzēta pamatskolēniem, lai palīdzētu viņiem atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, konkursiem un dabaszinību ieskaitei.

Iesaki draugiem