Apraksts

Izdevums „Ķīmijas uzdevumu risināšana vidusskolai” paredzēts kā palīglīdzeklis skolēniem, lai atvieglotu ķīmijas kursa apguvi, gatavošanos pārbaudes darbiem un centralizētajiem eksāmeniem. Grāmatā ietvertais materiāls ir noderīgs arī ķīmijas skolotājiem, gatavojoties stundām un strādājot ar skolēniem.
Izdevumā īsi iztirzātas teorētiskās ziņas par vielu un to pārvērtību kvantitatīvo raksturojumu, kā arī sniegti uzdevumu risināšanas paraugi svarīgākajiem uzdevumu tipiem, kuru apguvi paredz kā pamatizglītības, tā arī vidējās izglītības ķīmijas standarts.

Iesaki draugiem