Apraksts

Darba burtnīcā aplūkotās tēmas nav svešas bērniem. Par tām viņiem jau ir sava personīgā pieredze, turklāt tās ir cieši saistītas ar skolēnu ikdienu un sadzīvi. Tāpēc, strādājot ar šo mācību līdzekli, sociālo zinību stundās skolotājam būs iespējas radoši izmantot interaktīvās mācību metodes, veicināt saskarsmi un sadarbību. Ieteicams piedāvātās satura tēmas pieņemt kā problēmas un stundas gaitā iedziļinoties tajās, attīstīt skolēnu sociālās prasmes.

Iesaki draugiem