Apraksts

Grāmata iepazīstina ar pasaules seno kultūru. Tajā apskatīta kultūra kā vērtību sistēma, kas raksturo sabiedrību un atspoguļojas reliģijā, filozofijā un mākslā.
Izdevums izmantojams kā mācību līdzeklis studentiem un skolēniem, apgūstot kultūras vēstures vai kulturoloģijas kursu, kā arī gatavojoties zināšanu pārbaudēm. Tas noderēs arī visiem, kas interesējas par kultūras vēstures jautājumiem.

Iesaki draugiem