Apraksts

Atbilstoši ķīmijas pamatizglītības standarta prasībām un pieskaņota populārajai pamatskolas mācību grāmatai G. Rudzītis, F. Feldmanis "Ķīmija pamatskolai" izdota "Ķīmijas burtnīca 8. klasei". Mācību vielas apguves secība atbilst ISEC izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam.
Katrā nodaļā ir iekļauts īss teorijas izklāsts, uzdevumu risināšanas paraugi, rosinoši attēli un uzdevumi patstāvīgam darbam, lai skolēns veiksmīgāk apgūtu mācību vielu. Papildinformācija, eksperimenti mājās, āķīgi uzdevumi un testi saistošā veidā motivē skolēnus uzzināt kaut ko jaunu un nostiprināt zināšanas.

Iesaki draugiem