Apraksts

Ievas Stronginas “Angļu-latviešu vārdnīca jaunāko klašu skolēniem” ir jauna, bagātīgi ilustrēta vārdnīca, kurā skolēni ne tikai atradīs biežāk lietotos angļu valodas vārdus, to izrunu un tulkojumu latviešu valodā, bet arī bagātīgu tematisko pielikumu sarunvalodas prasmju pilnveidošanai. Grāmatā ir iekļauts īss gramatikas pamatlikumu pārskats. Angļu valodas apgūšanu jo aizraujošāku dara Jutas Tīronas atjautīgās ilustrācijas.

Iesaki draugiem