Apraksts

Autore Inese Berga sagatavojusi uzdevumus, kuros ietvertas tēmas par jaunāko laiku jeb 20. gadsimta vēsturi, kas skolēniem jāapgūst 12. klasē.
Izdevumā iekļauti deviņi pārbaudes darbi un noslēguma pārbaudes darbs, kura jautājumi aptver svarīgāko 20. gadsimta vēsturē.
Katrs pārbaudes darbs sastāv no deviņiem uzdevumiem, kuri veidoti atbilstoši ieteicamajām vēstures apguves metodēm.
“Pārbaudes darbus jaunāko laiku vēsturē 12. klasei” var izmantot ikviens, kas mācās vai māca vēsturi 12. klasē. Izdevums labi noderēs arī skolēnu pašvērtējumam, kā arī palīdzēs sagatavoties kontroldarbiem un centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē.

Iesaki draugiem