Apraksts

Burtnīcā piedāvātie uzdevumi skolēnus mudina veikt praktisku darbību, iejūtoties pētnieka lomā, attīsta radošās spējas, piedāvā pārbaudīt savas zināšanas un nostiprina sadarbības prasmes.
Komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un metodiskais līdzeklis skolotājiem.

Iesaki draugiem