Apraksts

Droši vien daudzi skolotāji darbā ir izmantojuši un izmanto Ritas Lāces grāmatu “Latviešu valoda 10.–12. klasei”. Tagad autore nāk klajā ar jaunu izdevumu, kas veidots atbilstoši pēdējā laika tendencēm valodas mācīšanā.
Ieskatam daži no tematiem, ko piedāvā jaunā mācību grāmata: Latviešu valodas perspektīvas; Publiskā runa; Vārdu krājuma bagātināšana; Lietišķie raksti – CV, iesniegums, iniciatīvas vēstule u. c.; Saruna ar iespējamo darba devēju; Tekstveide un tekstu tipi.
Vidusskolēnam nepieciešamās valodas vēstures, leksikoloģijas, fonētikas, morfoloģijas, sintakses zināšanas, apvienojot lingvistisko un komunikatīvo pieeju valodas apguvē, ir papildinātas ar mūsdienīgu un aktuālu informāciju un daudzveidīgiem komunikatīva rakstura uzdevumiem.
Komplektā ar mācību grāmatu ir pieejama arī darba burtnīca.

Iesaki draugiem