Apraksts

Valodnieku Brigitas un Laimdota Ceplīšu grāmata sniedz visaptverošu konspektīvu pārskatu par mūsdienu literārās valodas morfoloģiju, sintaksi, kā arī par raksturīgākajiem vārddarināšanas līdzekļiem. Grāmatā ir paši nepieciešamākie gramatikas jēdzieni, kas vajadzīgi valodas formu apzinātai izvēlei un lietošanai. Svarīgākie pareizrakstības jautājumi atrodami vārdšķiru apskatos. Izdevumā atrodams arī plašs un vienlaikus vienkārši uztverams piemēru materiāls. Tekstā norādīts uz gramatiskajām formām, kuru lietošanā valodas praksē reizumis vērojamas kļūmes. Pielikumā sniegts ieskats par vārdu savienojumu veidiem, pieturzīmju lietošanas nosacījumi. Īpaši nozīmīgs pielikumā ir darbības vārdu pamatformu saraksts, kurā uzrādīta arī katra vārda konjugācija un grupa.
Praktiskā gramatika noderēs visiem, kas runā un raksta latviešu valodā, lai pilnveidotu savas tekstveides iemaņas, kā arī tiem, kas mācās vai māca latviešu valodu.

Iesaki draugiem