Apraksts

Darba lapas papildina daudzveidīgo uzdevumu klāstu mācību grāmatā, ļauj mērķtiecīgāk organizēt laiku mācību stundā, jo tajās iekļauti uzdevumi, kuros nepieciešamas daudzveidīgas vairāksoļu darbības, piemēram, iekrāsošana, pasvītrošana, teksta pārveidošana, zīmēšana u.tml., kā arī plašāka apjoma uzdevumi (to pārrakstīšana ir laikietilpīga).
„Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei” ir apstiprinājusi LR IZM 2007. gadā. Šo komplektu veido mācību grāmata, darba lapas un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem