Apraksts

Komplekts paredzēts vispārizglītojošo skolu 8. klasei. Sešās nodaļās, kas tematiski sakārtotas pa 4 stundām un balstās uz komunikatīvo pieeju, uzmanība pievērsta šādiem svešvalodu mācīšanas un mācīšanās aspektiem: starppriekšmetu saiknes veidošanai, skolēna motivētās mācīšanās un prasmes “mācīšanās mācīties” izkopšanai, tautu kultūru apzināšanai, rakstīšanas un runāšanas prasmes praktiskai pielietošanai, kā arī visu 4 prasmju vispusīgai attīstīšanai.
Komplektā vēl ietilpst: Activity Book 1; Activity Book 2; Tests; Teacher’s Guide; Cassette.

Iesaki draugiem