Apraksts

Augusts Saulietis (1869–1933) ir latviešu klasiski psiholoģiskās tradīcijas pārstāvis. Viņa redzeslokā visbiežāk nokļūst vainas apziņas, sirdsapziņas pārmetumu tirdīti cilvēki. Tēlotā vide – Latvijas lauki, laiks – 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums.
Izlasē stāsti sakopoti tā, lai tie rakstnieka dzīves uztveres un izjūtu gammu parādītu pēc iespējas dažādāku. Tie ir gan skumji, pat pesimistiski cilvēku likteņa zīmējumi („Vientiesītis”, „Noslēpums”), gan lielā rūgtumā, ar pārpilnu sirdi rakstīti darbi („Valgos”, „Ticīgais cilvēks”), gan satīriski cilvēku netikumu atsegumi („Viešņa”, „Džentlmeņi”), gan arī kāds gaišs un A. Saulietim neraksturīgs stāsts („No rīta”).
Literatūrzinātnieces Daces Lūses veidotās „skices rakstnieka portretam” sniedz ieskatu A. Saulieša personībā un daiļradē.

Iesaki draugiem