Apraksts

“Vēl nav nekā...” Šī brīnišķīgā izjūta, kad viss vēl priekšā, kad skaidri jūti – vēl nav, bet būs, noteikti būs –, ir kā dzejoļu izlases “Priekšsajūta” ieelpa.
Tikai pēc tam ir pasaule vaļā un kājām vai braukšus var doties uz priekšu. “Atdzīvojas katrs nieks, ... nu es esmu ceļinieks.” Ceļinieks telpā un ceļinieks garā.
Dzejas izlasē, kas lieliski noderēs kā dāvinājums jauniešiem, skolu beidzot, ir sakārtoti Imanta Ziedoņa dažādos dzīves posmos rakstītie dzejoļi, kuros ir ceļa, brīvības, agra rīta, augstu debesu, galotnes, traukšanās, bet arī apstāšanās un miera izjūta. Tajos ir tik daudz Latvijas mīlestības: vējš, balti mākoņi, stārķu ligzdas, zeme valga, pērkons...

..es iešu pa mājām un visiem teikšu,
ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem,
kas aiziet uz rītiem un vakariem.

Iesaki draugiem